My wiki:Tietosuojakäytäntö

Pitsiwiki
Ohjattu sivulta My wiki:Vastuuvapaus
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Pitsikeskus Emelia ei velvoita PitsiWikin muokkaajia rekisteröitymään. Kuka tahansa voi muokata wikiä kirjautumatta, jolloin muokkaajan tunnisteena toimii IP-osoite. Kirjautuneiden käyttäjien tunnisteena käytetään vastaavasti heidän valitsemaansa käyttäjänimeä. Käyttäjät asettavat salasanan, joka on luottamuksellinen ja jota käytetään tunnuksen omistajuuden varmistamiseen. Käyttäjän tunnistamiseen käytettyä salasanaa tai evästeitä ei tule milloinkaan paljastaa muille tai julkistaa tietoisesti, ellei laki toisin määrää. Luotuja tunnuksia ei tulla poistamaan. Tiedostojen lataaminen PitsiWikiin edellyttää rekisteröitymistä tekijänoikeusrikkomusten ehkäisemiseksi.


Sisällysluettelo

Yksityistiedon keräämisen tarkoitus

Pitsikeskus Emelia rajoittaa henkilöihin liitettävän tiedon keräämisen PitsiWikin toimivuutta palveleviin tarkoituksiin, sisältäen esimerkiksi seuraavat käyttökohteet:

 • PitsiWikin yleisen luotettavuuden parantaminen. Pitsikeskus Emelia ry näkee, että mikä tahansa järjestelmä, joka on tehty tarpeeksi avoimeksi mahdollisimman laajan osallistumisen takaamiseksi, on myös altis väärinkäytölle ja haitalliselle käytökselle. Esimerkiksi väärinkäytöstapauksissa, joissa on aihetta epäillä vaikkapa ”sukkanukkeja” (salaista rinnakkaistunnusten käyttöä), vandalismia, muiden käyttäjien ahdistelua tai häiritsevää käytöstä, on mahdollista tutkia häiriköivien käyttäjien IP-osoitteita lokeista tai tietokannasta.
 • Käyttötilastojen kokoaminen. Pitsikeskus Emelia ry kerää tilastollista lokitietoa kävijöiden sivunlatauksista. Näiden lokien pohjalta julkaistaan tilastosivuja – itse lokit eivät ole julkisia.
 • Teknisten ongelmien ratkaiseminen. Kehittäjät voivat tutkia lokitietoja saadakseen apua teknisten ongelmien ratkaisemiseen ja sivua hidastavien hakukonerobottien jäljittämiseen.


Tietojen säilyttämisen yksityiskohdat

Yleiset poikkeukset

IP-osoite ja muut tekniset tiedot

 • Kun kävijä pyytää tai lukee sivua tai lähettää sähköpostia PitsiWikin palvelimelle, kävijästä ei kerätä enempää tietoja kuin mitä verkkosivujen palvelinten lokitiedostot yleensä keräävät. Pitsikeskus Emelia voi säilyttää raakalokeja vastaavista tapahtumista, mutta niitä ei julkaista eikä käytetä jäljittämiseen, ellei käyttäjä ole toiminut laittomasti.
 • Kun kirjautunut käyttäjä muokkaa sivua, palvelin säilyttää luottamuksellisesti muokkaukseen liittyvät IP-tiedot tiettyyn ajankohtaan asti. Tämä tieto poistetaan automaattisesti tietyn ajan kuluttua. Kirjautumattomien muokkaajien IP-osoitteita käytetään julkisesti ja pysyvästi muokkauksen tekijänä. On mahdollista, että kolmas osapuoli saa selville tekijän henkilöllisyyden selville tämän IP-osoitteen ja muun tiedon perusteella. Sisäänkirjautuminen rekisteröidyllä käyttäjätunnuksella sallii paremman yksityisyyden säilyttämisen.

Evästeet

 • Sivustot asettavat väliaikaisen istuntoevästeen kävijän tietokoneelle, kun PitsiWiki-sivulla on käyty. Lukijat, jotka eivät aio kirjautua sisään tai muokata, voivat kieltäytyä evästeeltä; se poistetaan selaimen istunnon päätyttyä. Lisää evästeitä voidaan asettaa, kun henkilö kirjautuu sisään. Jos henkilö tallentaa käyttäjätunnuksen ja salasanan selaimeensa, tietoa tullaan säilyttämään 30 päivää ja tämä tieto lähetetään palvelimelle jokaisella käynnillä. Muokkaajien, jotka käyttävät julkista tietokonetta ja eivät halua näyttää käyttäjätunnustaan tuleville saman tietokoneen käyttäjille, tulisi tyhjentää evästeet käytön jälkeen.

Sivujen historia

 • Muokkaukset tai muut lisäykset artikkeleille, käyttäjäsivuille ja keskustelusivuille säilytetään yleensä ikuisesti. Tekstin poisto wikistä ei poista sitä pysyvästi. Yleensä jokainen voi katsoa edellistä artikkelin versiota ja nähdä, mitä siellä oli. Vaikka artikkeli on ”poistettu”, luotetut käyttäjät korkeammalla käyttöoikeusasteella voivat silti nähdä poistetun sisällön. PitsiWikin palvelimille pääsyyn oikeutetut henkilöt voivat poistaa tiedon pysyvästi. Tästä on kuitenkin takeita vain silloin, kun on olemassa poistamiseen velvoittava oikeuden määräys tai vastaava oikeustoimi.

Käyttäjän muokkaukset

 • Myös käyttäjän muokkaukset kerätään, ja ne ovat julkisesti saatavilla. Käyttäjien muokkaukset kerätään rekisteröitymis- ja kirjautumistilan mukaan. Tiedot käyttäjän muokkauksista, kuten muokkausten ajankohdat ja niiden lukumäärä, ovat julkisesti saatavilla käyttäjän muokkausluettelossa ja muiden käyttäjien keräämissä muodoissa.

PitsiWikin lukeminen

 • Käyttäjistä ja muista lukijoista ei kerätä muuta tietoa kuin mitä verkkosivupalvelimen lokitiedostoihin yleensä kerätään.
 • Vaikka raakaloki kerätään yleisistä syistä, sivuilla käynti ei paljasta kävijän henkilöllisyyttä julkisesti.
 • Kerätty raakaloki saattaa sisältää kenen tahansa käyttäjän IP-osoitteen, mutta niitä ei jäljennetä julkisesti.

PitsiWikin muokkaaminen

 • Muokkaukset wikissä tunnistetaan käyttäjätunnuksen tai muokkaajan verkon IP-osoitteen perusteella, ja muokkaushistoria kerätään tekijän mukaan muokkausluetteloon.
 • Tällainen tieto tulee olemaan saatavilla pysyvästi.

Kirjautuneet rekisteröityneet käyttäjät:

 • Kirjautuneet käyttäjät eivät paljasta IP-osoitettaan yleisölle muulloin kuin väärinkäyttötapauksissa, sisältäen käyttäjän tai samaa IP-osoitetta käyttävän toisen käyttäjän vandalismin wikin sivuilla.
 • Käyttäjän IP-osoite säilytetään wikin palvelimella tietyn ajan, jonka aikana palvelimen ylläpitäjät ja käyttäjät, joille on myönnetty osoitepaljastinoikeudet, voivat nähdä sen.
 • IP-osoitetiedot ja sen yhteys käyttäjätunnuksiin, jotka jakavat sen, voidaan julkaista tietyissä olosuhteissa.
 • Käyttäjät, jotka käyttävät yrityksen sähköpostipalvelinta kotoa tai työskentelevät DSL- tai kaapeliyhteyden kautta, ovat usein helposti tunnistettavissa IP-osoitteiden perusteella; siinä tapauksessa voi olla helppoa tunnistaa kaikki sen IP-osoitteen tekemät muokkaukset.
 • Käyttäjätunnuksen käyttö on tässä tapauksessa parempi tapa suojata yksityisyyttä.

Kirjautumattomat rekisteröityneet käyttäjät ja rekisteröitymättömät käyttäjät:

 • Muokkaajat, jotka eivät ole kirjautuneet sisään voidaan tunnistaa verkon IP-osoitteen perusteella.
 • Riippuen käyttäjän yhteydestä, IP-osoite voi olla jäljitettävissä suureen Internet-palveluntarjoajaan tai täsmällisemmin kouluun, työpaikkaan tai kotiin.
 • Voi olla mahdollista tunnistaa käyttäjä kokonaan yhdessä muun tiedon avulla, sisältäen muokkaustyylin ja asetukset.

Keskustelut

Wikin keskustelusivuilla:

 • Teoriassa mikä tahansa muokattavissa oleva sivu voi olla keskustelupaikka.
 • Yleensä keskustelut wikissä tapahtuvat käyttäjien keskustelusivuilla (kuuluu tietylle käyttäjälle), artikkelien keskustelusivuilla (kuuluu tietylle artikkelille) tai sivuilla, jotka ovat suunniteltu keskustelualueiksi (esimerkiksi Kahvihuone).
 • Yksityisyyden odotuksia sovelletaan samalla tavoin keskustelusivulla kuin muuallakin.

Sähköpostin kautta:

 • Käyttäjiltä ei vaadita sähköpostiosoitetta rekisteröityessä.
 • Oikean sähköpostiosoitteen tarjoavat käyttäjät voivat sallia muiden kirjautuneiden käyttäjien lähettämät viestit wikin kautta.
 • Järjestelmän kautta vastaanotetuissa sähköpostiviesteissä vastaanottajan sähköpostiosoitetta ei ilmoiteta lähettäjälle.
 • Kun käyttäjä lähettää toiselle käyttäjälle viestin, lähettäjän sähköpostiosoite näkyy lähettäjänä.
 • Pitsikeskus Emelia voi käyttää käyttäjätunnuksen asetuksiin tallennettua henkilön sähköpostiosoitetta viestintään. Käyttäjät, joiden tunnuksella ei ole oikeaa sähköpostiosoitetta eivät voi asettaa salasanaansa uudelleen jos se on unohtunut. Tällaisessa tilanteessa käyttäjät saattavat kuitenkin voida ottaa yhteyttä PitsiWikin ylläpitäjiin uuden sähköpostiosoitteen asettamiseksi. Käyttäjä voi poistaa tunnuksensa sähköpostiosoitteen asetuksistaan milloin tahansa sen käytön estämiseksi. Yksityinen kirjeenvaihto käyttäjien valillä saatetaan tallentaa asianosaisten käyttäjien päätöksellä ja sitä ei ole Pitsikeskus Emelian käytännöissä.

Postituslistoilla:

 • Tilaamiseen ja viestien lähettämiseen käytetyt sähköpostiosoitteet näkyvät muille tilaajille. Tällaisten postituslistojen arkistot ovat yleensä julkisia, ja julkisten arkistojen haut saatetaan esittää verkossa. Tilaajien osoitteet voivat olla myös lainattuina toisten käyttäjien viesteissä. Tällaiset sähköpostiosoitteet ja mitkä tahansa postituslistalle lähetetyt viestit voidaan arkistoida ja ne voivat olla pysyvästi yleisön saatavilla.


Henkilökohtaisten tunnistetietojen käyttöoikeus ja julkaisu

Käyttöoikeus:

 • PitsiWikiin tallennetut henkilökohtaiset tunnistetiedot on rajoitettu vain ylläpidon käyttöön.

Julkaisu:

 • Pitsikeskus Emelian käytäntönä on, että PitsiWikin ylläpito voi julkaista yksityisiä tunnistetietoja palvelimien lokitiedostoihin, osoitepaljastustoiminnon avulla tietokantaan tai muilla keinoilla, jotka eivät ole julkisia, kerättyjä tunnistetietoja missä tahansa seuraavista tapauksista:
 1. Vastauksena oikeaan oikeushaasteeseen tai muuhun viranomaisten pakottavaan pyyntöön.
 2. Asianomaisen käyttäjän luvalla.
 3. Tarvittaessa väärinkäyttötapausten ilmoittamiseen.
 4. Missä tieto on tärkeää levittää hakurobotin tai botin luomien sivunhakujen havainnollistamiseksi tai teknisten ongelmien ratkaisuun.
 5. Missä käyttäjä on vandalisoinut artikkeleita tai toistuvasti käyttäytynyt häiriköivästi, tiedot voidaan julkaista palveluntarjoajalle, tiedonsiirtäjälle tai muulle kolmannelle osapuolelle IP-osoitteiden estojen kohdistamiseksi tai apuna täsmällisen ilmoituksen tekemiseen palveluntarjoajalle.
 6. Missä on perustellusti tarpeellista suojata Pitsikeskus Emelia ry:n, PitsiWikin käyttäjien tai yleisön oikeuksia, omaisuutta tai turvallisuutta.
 • Muuten kuin yllä mainituista syistä Pitsikeskus Emelian käytäntö ei salli henkilökohtaisten tunnistetietojen levittämistä missään olosuhteissa.
 • Kolmannen osapuolen käyttöoikeus ja rekisteröityneelle käyttäjälle ilmoittaminen vastaanotettaessa tieto oikeuskäsittelystä: Yleisenä toimintaperiaatteena on, että henkilökohtaisten tunnistetietojen käyttöoikeus ja säilyttäminen kaikissa hankkeissa tulisi olla vähäistä ja niitä tulisi käyttää vain sisäisesti PitsiWikin hyvinvoinnin takaamiseksi. Kuitenkin ajoittain PitsiKeskus Emelia voi vastaanottaa haasteita tai muita pakottavia pyyntöjä lainvalvontaviranomaisilta tai oikeudelta tai vastaavalta ministeriöltä, joka pyytää rekisteröidyn käyttäjän tietojen paljastamista, ja voi olla pakotettu lailla suostumaan pyyntöön. Tällaisissa oikeudellisesti pakottavissa pyynnöissä Pitsikeskus Emelia yrittää ilmoittaa asianomaiselle käyttäjälle kolmen työpäivän kuluessa haasteen saavuttua lähettäen ilmoituksen sähköpostitse käyttäjän sähköpostiosoitteeseen, jonka asianomainen käyttäjä on määritellyt asetuksiinsa.
 • Pitsikeskus Emelia ei voi neuvoa käyttäjää vastaanottaessa sellaista ilmoitusta koskien lakia tai asiaankuuluvaa vastausta haasteeseen. Pitsikeskus Emelia kuitenkin ilmoittaa niille käyttäjille mahdollisesta oikeudesta vastustaa tai rajoittaa tietoja täyttämällä aloitteen haasteen mitätöimiseksi. Käyttäjät, jotka haluavat vastustaa haastetta tai muuta pakottavaa pyyntöä tulisi hakea lakineuvoja koskien soveltuvia oikeuksia ja saatavilla olevia menetelmiä.
 • Jos Pitsikeskus Emelia vastaanottaa tuomioistuimen täyttämän aloitteen kumota tai muuten rajoittaa haastetta käyttäjän tai heidän juristin toiminnan tuloksena, yhdistys ei tule luovuttamaan pyydettyjä tietoja, kunnes se saa oikeuden määräyksen tehdä niin.
 • Rekisteröityneiden käyttäjien ei ole pakko antaa sähköpostiosoitettaan. Kuitenkin kun rekisteröitynyt käyttäjä ei anna sähköpostiosoitettaan, Pitsikeskus Emelialla ei ole mahdollisuutta ilmoittaa käyttäjää yksityisesti sähköpostiviesteillä, kun se saa pyynnön lainvalvontaviranomaisilta käyttäjän yksityisten tunnistetietojen luovuttamiselle.

Vastuuvapaus

Käyttäjätietojen yksityisyys on Pitsikeskus Emelialle tärkeä arvo. Tämä yksityisyydensuojakäytäntö on muiden yhdistyksen käytäntöjen, päätösten ja toimien ohella osa omistautunutta pyrkimystämme niiden rajoittuneiden käyttäjätietojen turvaamiseen, joita palvelimillamme kerätään ja säilytetään. Tästä huolimatta yhdistys ei voi täysin taata käyttäjätietojen yksityisyyttä. Tiedostamme, että määrätietoisista pyrkimyksistämme huolimatta jokin taho saattaa kehittää menetelmiä, kuten data mining -hyökkäyksiä, joilla nämä tiedot voidaan saada selville ja siten tehdä julkisiksi. Tämän takia Pitsikeskus Emelia ei voi taata, etteivät ulkopuoliset pääsisi käsiksi PitsiWikiin tallennettuihin yksityistietoihin.

Henkilökohtaiset työkalut
Nimiavaruudet

Kirjoitusjärjestelmät
Toiminnot
Valikko
Työkalut